Mitä ihmettä on brändääminen? Brändi voi olla vaikeasti ymmärrettävissä, mutta lyhyesti se on yleiskuva ja ihmisten näkemys tuotteesta tai yrityksestä. Brändääminen on ensisijaisen tärkeää, sillä juurikin brändi erottaa sinut kilpailevista yrityksistä. Brändi tuo esille positiivisia puoliasi ja kuvastaa sitä, mitä kuluttajat ajattelevat yrityksestäsi tai tuotteestasi. Esimerkiksi Suomessa asuville suomalaisille yrityksen ja tuotteen suomalaisuus on tärkeä arvo, joten sitä tulee alleviivata voimakkaasti. Brändin rakentaminen on usein aivan ilmaista, mutta vaatii kieltämättä taitoa. Tämä artikkeli opastaa sinut brändin saloihin entistä tarkemmin ja auttaa sinua ymmärtämään paremmin, mistä osasista brändi rakentuu ja miten voit itse brändätä omaa yritystäsi tai tuotettasi onnistuneesti. Lue vinkit, niihin tarkkaan ja ota ne käyttöösi, niin näet tulokset välittömästi! Jos kaipaat malliesimerkkiä, tutustu vaikkapa Unibetin editykselliseen brändäykseen.

Brändi on käsitteenä laajahko, mutta sen pystyy kyllä ehdottomasti määrittelemään. Se on yleensä joko tuote tai tuotemerkki, yritys tai jopa henkilö ym, joka on kasvattanut itselleen tai vaikkapa markkinointia apuna käyttäen saanut luotua itselleen laajan ja suuressa osassa tapauksia myönteisen tunnettavuuden. Brändi on niin arvokas kuin sen nimi taikka logo on tunnettu, kuinka merkkiuskollisia asiakkaat ovat, kuinka suuri brändin mukanaan tuoma laadun tunne on ja millaisia mielikuvia brändiin tyypillisesti liitetään. Brändiä voi ajatella ikään kuin tuoteen tai palvelunsisällön tai -identiteetin jonkinlaisena yhteenveto, jolla luodaan tuotteelle lisää arvoa ja vahvistetaan käyttäjän imagoa.

Brändin identiteettiin liittyvät mielleyhtymät, joita pyritään yrityksen omistajan toimesta vahvistamaan. Tällaiset yhtymät tavallaan lupaavat asiakkaalle mitä on tulossa, ja niiden tarkoituksena on auttaa vahvistamaan asiakkaan ja brändin välistä suhdetta. Kannattaa miettiä oman tuotteen tai yrityksen vahvuuksia joiden ympärille brändinsä haluaa rakentaa. Näistä voi lähteä kokoamaan mielleyhtymiä, joista nämä arvot käyvät ilmi. Näin ne välittyvät asiakkaillekin ja auttavat brändin rakennuksessa. Tämä on brändihallintaa, joka tarkoittaa brändin keinotekoista luomista. Tällöin brändi ei synny sattumalta, vaan se luodaan ja sitä ylläpidetään tarkoituksella. Se on vaativaa mutta palkitsevaa homma. Jos sattuu syyllistymään tekoon joka hajottaa brändin tai heikentää sen uskottavuutta, voi sanoa syyllistyneensä brändimokaan.

Argh! Niin paljon uusia sanoja. Ja hetkinen. Mites maine, brändi ja imago sitten eroavat toisistaan? Ero on hiuksenhieno ja termit asettuvat osin päällekäin. Kaikki termit tarkittavat lähtökohtaisesti kuluttajan mielikuva tai mielipidettä tuotteesta. Imagoää nähdään yleensä visuaalisempana mielikuvana, toisin kuin vaikkapa maine, joka yleensä nähdään enemmän kokemuspohjaisena mielipiteenä. Imagon ajatellaan myöskin olevan poikkeuksetta ihmisten indivuduaaleissa aivoissa oleva näkemys, johon ei pystytä kovin suurissa määrin vaikujttamaan suuntaan eikä toiseen. Vaikkapa asenteisiin, ennakkoluuloihin, arvoihin ja uskomuksiin ei ainakaan kovin vahvasti pystytä yrityksen toimesta vaikuttamaan, vaikka brändääminen olisi kuinka onnistunutta tahansa.